Napredne tehnike obrade signala

Periodogrami i korelogrami. Nepramaterska spektralna analiza. Metode banaka filtara. Parametarske metode za linijske spektre. Racionalne spektralne metode. Prostorne metode. Procesiranje nizova. MUSIC algoritam. Prepoznavanje oblika. Praktične primene.

2972-napredne-tehnike-obrade-signala