Напредни курс бежичних комуникација

Изучавање физичког слоја мрежних стандарда IEEE 802.11, 802.15, 802.16, Bluetooth и HIPERLAN, UMTS и GPS. Специфичности другог слоја. Ad hoc мреже и специфичности. Ad hoc мобилне мреже. Сензорске мреже. MAC слој за ad hoc мреже. Рутирање у ad hoc мрежама. Штедња енергије у ad hoc мрежама. Капацитет ad hoc мрежа, квалитет саобраћаја у ad hoc мрежама.

2966-napredni-kurs-bezicnih-komunikacija