Неуралне мреже

Основне дефиниције. Правила обучавања неуралних мрежа. Место неуралних мрежа у меком рачунарству. Теоријске основе обучавања у неуралним мрежама. Адаптивне мреже као основа неуралних мрежа. Надгледано обучавање у неуралним мрежама и одговарајуће неуралне мреже. Обучавање појачавањем. Ненадгледано обучавање и одговарајуће неуралне мреже. Правци могућег будућег развоја области неуралних мрежа.

3040-neuralne-mreze