Обрада природног језика

Сегментација текста.  Препознавање речи и препознавање реченица. Двосмисленост језика. Структура и морфологија језика. Структура израза. Речи. Колокације. Статистичка обрада језика. Статистички естиматори. Комбиновање естиматора. Одређивање смисла речи. Надзирано одређивање смисла. Одређивање смисла помоћу речника. Одређивање смисла без надзора. Лексичка аквизиција. Поткатегоризација речи. Селекцијске преференце. Семантичка сличност. Марковљеви модели граматике. Означавање делова говора. Пробабилистичка бесконтекстна граматика. Вероватноћа стринга. Пробабилистичко парсовање. Статистичко уређивање и машинско превођење. Хијерархијско и нехијерархијско груписање у кластере. Налажење информација. Модел векторског простора. Модел расподеле терма. Латентно семантичко индексирање. Сегментација дискурса. Категоризација текста. Стабла одлучивања. Перцептрони. Класификација методом најближих суседа.

2953-obrada-prirodnog-jezika