Обрада слике и препознавање облика

Класификција сигнала слике. Предобрада слике. Математичка морфологија и морфолошки филтери. Сегментација слике. Transformација растојања и планирање најкраћег пута. Репрезентација слике. Издвајање својстава. Процене параметара и расподеле, методе најближег суседа, линеарне дискриминанте. Редукција димензионалности. PCA анализа, Фишерова дискриминанта, селекција подскупа својстава. Кластеровање, Бајесови класификатори, неуралне мреже, Support Vector Machines. Препознавање и анализа лица. Обрада и класификација докумената. Водени жигови и стеганографија.

3605-obrada-slike-i-prepoznavanje-oblika