Одабрана поглавља из оптимизације

Конвексно и неконвексно програмирање. Нелинеарно програмирање (безусловна оптимизација; квадратно програмирање; конвексно програмирање; сепарабилно програмирање; целобројно програмирање). Динамичко програмирање. Вишекритеријумска оптимизација. Компромисно програмирање. Апстрактно програмирање. Варијациони рачун. Садржај овог предмета ће се усклађивати са истраживањима на Факултету и најактуелнијим збивањима у области математичког програмирања и комбинаторијалне оптимизације.

2952-odabrana-poglavlja-iz-optimizacije