Простор и облик

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да се студенти оспособе за управљање облицима у тродимензионалном простору. Циљ је да се припреме за усавршавање у областима софтверског пројектовања простора, тј. обликовања ентeријера. Очекује се да студенти усвоје начела приказивања волумена. Оспособљавају се за компоновање елемената у тродимензионалном простору. Упознају се са феноменом моделовања. Уводе се у основе пројектовања простора (у контексту обликовања ентеријера).

Теоријска настава

Студенти анализирају обликовне, естетске и функционалне квалитете различитих просторних структура. Анализирају и пореде модерне и савремене концепте из области сценског дизајна, дизајна ентеријера, индустријског дизајна и архитектуре. Студирају простор као визуелни континуум. Студирају начине приказивања волумена.

Практична настава

Кроз практичне вежбе реализују специфичне пројекте обликовања, и то у фазама од скицирања, преко техничког цртања, до израде прототиипа или тродимензионалног модела представљеног у материјалима погодним за моделарство (картон, балзовина, жица и др).

4619-prostor-i-oblik