Рачунарска анимација

Теоријска настава: Увод. Основни појмови анимације. Историја класичне анимације. Представљање врсте анимација. Композиција слике. Алати за класичну анимацију и алатке у рачунарској анимацији. Време и временска линија у анимацији. Екстреми и фазе анимације. Карактери и пратећи објекти у анимацији. Екстреми. Циклус у анимацији. Перспектива у анимацији. Звук у анимацији. Табла за цртање као алатка у рачунарској анимацији. Упознавање са окружењем програма Adobe Flash за рачунарску анимацију и ArtRage програма за цртање. Основни алати програма за рачунарску анимацију. Маскирање и слојеви у анимацији. Формати финалне анимације. Основно комбиновање програма за обраду слике приликом извођења анимације.

Практична настава: Упознавање традиционалне анимације кроз краћу вежбу. Вежбе на рачунару почињу упознавањем радног окружења програмских пакета за анимацију, а завршавају се када студент уради програмски предвиђено и задато. Вежбе се одвијају у рачунарском центру. Студент уз практичан рад на рачунару, уз помоћ сарадника, увежбава предвиђене програме који се примењују у процесу обраде видео записа, што на крају и презентује кроз кратку видео форму.

3098-racunarska-animacija