Рачунарска графика

Циљ и исход предмета

Основно разумевање техника растеризације, моделовања и рендеровања у 2D и 3D рачунарској графици користећи OpenGL. На крају курса успешан студент ће разумети технике растеризације, моделовања и рендеровања у рачунарској графици и моћи ће да моделује основне графичке објекте и примени основне алгоритме за рендеровање користећи OpenGL.

Теоријска настава

Преглед графичких система. Примитивни графички објекти и њихови растеризација. Геометријске трансформације. Приказ објеката у 2D (2D viewing pipeline). Приказ објеката у 3D (3D viewing pipeline). Репрезентација објеката у 3D. Основни модели осветљења и основни алгоритми за рендеровање површи. Репрезентација објеката у 3D користећи Constructive Solid Geometry. Напредни модели осветљења (Phong). Напредни алгоритми за рендеровање површи, Ray tracing.

Практична настава

Преглед графичких система и OpenGL. Примитивни графички објекти у OpenGL. Геометријске трансформације у OpenGL. Приказ објеката у 2D у OpenGL. Приказ објеката у 3D у OpenGL. Репрезентација објеката у 3D. Основни модели осветљења и основни алгоритми за рендеровање површи у OpenGL.

3064-racunarska-grafika