Развој веб апликација

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знања шта је све потребно за прављење интерактивне и подацима вођене веб апликације, било за Интернет или интранет мрежно окружење. Разумевање динамичког креирања веб садржаја, појма сесије и начина праћења сесије. Познавање основа frontend програмирања, основних библиотека и окружења (framework) за програмирање клијентског дела веб апликације. Познавање REST концепта и програмирања серверског дела веб апликација. Напредни концепти у клијетнском делу: web sockets, приступ датотекама, локална складишта података. Разумевање концепта сигурности у свету веб апликација.

Теоријска настава

HTTP протокол. Праћење сесије и управљање стањем. Врсте колачића (cookies) и General Data Protection Regulation (GDPR). Слање параметара и слање датотека. Основе динамичког креирања веб садржаја. Концепти програмирања у програмском језику JavaScript. DOM стабло, преглед и модификација из JavaScript-а. Основне библиотеке и окружења за frontend програмирање. Концепт REST-а. Размена података употребом JSON формата. AJAX позиви. Основна окружења за backend програмирање. Сигурност у веб апликацијама. Основне врсте напада у веб апликацијама и одбрана од њих.

Практична настава

Писање клијентских и серверских апликација. Праћење корисника у веб апликацијама. Праћење сесије, регистрација и пријава на сајт. Слање датотека на сервер. Писање једноставних JavaScript програма. Објектно оријентисано програмирање у JavaScript програмском језику. Употреба библиотека и окружења за писање клијентског дела веб апликације. Употреба web sockets и локалних репозиторијума. Писање серверског дела (backend). Употреба REST у комуникацији између клијентског и серверског дела кроз AJAX позиве. Отклањање грешака и праћење рада веб апликације.