Развој веб апликација и сервиса

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знања за прављење интерактивне и подацима вођене веб
апликације користећи ASP.NET технологију, било за Интернет или интранет мрежно окружење.
По завршетку курса, студент има основна знања о фундаменталним проблемима, појмовима и приступима у
пројектовању ASP.NET апликација. У стању је да изврши најпогоднији избор контрола, техника и објеката
за решавање конкретних проблема у пословним системима. Студент може да направи сопствену
прилагођену веб контролу, да прати, конфигурише и уводи апликације на продукцију. Додатно може да
имплементира провере идентитета и да ауторизује кориснике ASP.NET апликације.

Теоријска настава

Окружење .NET и ASP.NET. Основни објекат Page. Објекти Респонсе и Request. Архитектура ASPX
странице. Серверске контроле. Валидација улаза. Навигациони систем. Управљање стањем. Прилагођавање
и персонализација са мастер странама, темама и веб парчадима. Приступ и манипулација подацима.
Динамичка графика. Креирање сервиса и сервисних компоненти. Корисничке и прилагођене серверске
контроле. Отклањање грешака и праћење рада веб апликације. Кориснички профили, чланство и овлашћења.
Читање и писање XML докумената. Криптографија. Имплементација MVC шаблона.

Практична настава

Практичне вежбе на рачунарима прате пређену материју са предавања.

2927-razvoj-web-aplikacija-i-servisa