Савремене информационе технологије

Подаци и информације.  Нумерички и текстуални подаци.  Формати записа слике,  audio и видео материјала.  Скадиштење података. Процесорске јединице. Рачунарске мреже. Организација података. Обрада нумеричких података. Обрада и презентација текстуалних и мултимедијалних података. Internet апликације. Електронско пословање. Утицај информационих технологија на данашње друштво и њихова веза са природним наукама, лингвистиком, социологијом, психологијом и пољем уметности.

3009-savremene-informacione-tehnologije