Сценарио и књига снимања

Теоријска настава: Појмови драматургије, сценарија и књиге снимања. Историјат филмског сценарија. Сценарио између књижевности и филма. Елементи филмског сценарија. Карактери. Појмови радње, приче и приповедања (нарације). Структура филмског сценарија. Особености визуелне нарације. Телевизијска драматургија. Серије и серијали. Документарни, живи и ријалити телевизијски програми. Рекламни спотови. Музички спотови. Драматургија стрипа. Драматургија видео игара. Будућност и перспективе драматургије и визуелне нарације у новим медијима.

Практична настава: На вежбама се приказују различити медијски садржаји и врши се њихова драматуршка анализа и анализа сценарија. Студенти испуњавају практичне задатке у изради сценарија за различите медије.

3100-scenario-i-knjiga-snimanja