Сценски дизајн

Теоријска настава: Увод у сценографију. Основни појмови, одреднице и исходи сценског дизајна. Архитектура и ентеријер као фундамент простора. Стилови кроз епохе. Процес пројектовања, идејно решење од скице и макете до тродимензионалног решења и радионичког цртежа. Мајсторски занати и технике, познавање материјала. Сценски простори (позориште, филм, телевизија, концерти, догађаји…). Сарадња сценографа са осталим струкама (дизајнер светла, звука, редитељ, костимограф…).

Практична настава: Након добијања задатка почиње се са анализом и након прикупљања потребних информација приступа се разради идејног решења. Практичним радом кроз консултације примењују се знања стечена на предавањима и долази се до финалног решења.

3737-scenski-dizajn