Симболичко рачунање

Појмовно одређење симболичког рачунања. Математичка основа симболичког рачунања. Пресликавања и релације, стабло израза. Симболички израз као структура података. Канонички запис израза и концепт симплификације. Преглед софтверских алата за рачунарску алгебру. Mathematica, Matlab, Сyмболиц Тоолбоx. Парадигме симболичког програмирања. Концепт обрасца. Програмирање на основу правила. Пример имплементације симболичког рачуна у софтверу Mathematica. Предности симболичког рачунања у односу на традиционално нумеричко рачунање. Примена симболичког рачунања и рачунарске алгебре.

3066-simbolicko-racunjanje