Simboličko računanje

Pojmovno određenje simboličkog računanja. Matematička osnova simboličkog računanja. Preslikavanja i relacije, stablo izraza. Simbolički izraz kao struktura podataka. Kanonički zapis izraza i koncept simplifikacije. Pregled softverskih alata za računarsku algebru. Mathematica, Matlab, Symbolic Toolbox. Paradigme simboličkog programiranja. Koncept obrasca. Programiranje na osnovu pravila. Primer implementacije simboličkog računa u softveru Mathematica. Prednosti simboličkog računanja u odnosu na tradicionalno numeričko računanje. Primena simboličkog računanja i računarske algebre.

3066-simbolicko-racunjanje