Статистичка обрада сигнала

Основни концепти естимације. Крамер-Рао граница за варијансу естиматора. Класични алати за естимацију детерминистичких параметара. Естматори минималне варијансе, довољна статистика, најбољи линеарни естиматор, естимација методом најмањих квадрата. Естимација недетерминистичких параметара (Баyесиан приступ). Предикција. Адаптивно потискивање интерференције. Оптимални пријемници за системе са интерсимболском интерференцијом. Адаптивна линеарна еквализација. Адаптивна еквализација са повратном спрегом. Рекурзивни алгоритми. Витербијев алгоритам. Итеративно декодовање.

2963-statisticka-obrada-signala