Стручна пракса

Стручна пракса се реализује у привредним друштвима, органима локалне и државне управе, јавним службама, банкама, осигуравајућим друштвима и невладиним организацијама. Упознавање са радном средином, организационом структуром, руководиоцима и њиховим надлежностима. Упознавање са одговарајућим пословним процесом. Упознавање са комплексним процесом пројектовања и разраде инжењерских решења. Артикулација идеје и правци њеног спровођења. Учешће у реализацији дела пројекта. Израда семинарског рада који обрађује конкретну тему или задатак са стручне праксе (дневник рада, израда програма, израда технолошке документације, техно-економска анализа и сл.).

2985-strucna-praksa-master-studija