Stručna praksa

Stručna praksa se realizuje u privrednim društvima, organima lokalne i državne uprave, javnim službama, bankama, osiguravajućim društvima i nevladinim organizacijama. Upoznavanje sa radnom sredinom, organizacionom strukturom, rukovodiocima i njihovim nadležnostima. Upoznavanje sa odgovarajućim poslovnim procesom. Upoznavanje sa kompleksnim procesom projektovanja i razrade inženjerskih rešenja. Artikulacija ideje i pravci njenog sprovođenja. Učešće u realizaciji dela projekta. Izrada seminarskog rada koji obrađuje konkretnu temu ili zadatak sa stručne prakse (dnevnik rada, izrada programa, izrada tehnološke dokumentacije, tehno-ekonomska analiza i sl.).

2985-strucna-praksa-master-studija