Студијски истраживачки рад

Формира се појединачно у складу са потребама конкретног задатка, његовом сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, постојећа решења студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка. Резултат студијског истраживачког рада је семинарски рад, који студент брани ради добијања одговарајуће оцене и ЕСПБ.

2983-studijski-istrazivacki-rad