Teorija sistema sa kašnjenjem

Definicija stabilnosti (diskretni i kontinualni sistemi). Kriterijumi za stabilnost linearnih sistema. Linearizacija nelinearnih autonomnih sistema. Oscilatorno ponašanje sistema (kontinualnih i diskretnih). Kriterijumi za oscilatorno ponašanje linearnih sistema. Oscilacije kod nelinearnih diskretnih i kontinualnih sistema. Neautonomni sistemi. Periodični sistemi.

2964-teorija-sistema-sa-kasnjenjem