Управљање и одржавање Windows Server окружења

Циљ предмета и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из подручја администрације мрежних сервиса покренутих под
оперативним системом Windows.
По завршетку курса студент ће бити способан да обави мрежну конфигурацију IPv4 и IPv6 протокола, да
инсталира Windows сервер и обави пост инсталациону конфигурацију сервера са и без графичког
интерфејса. Поред наведеног, студент ће бити способан за имплементацију локалног складишта података,
NTFS овлашћења и File сервиса. Такође, биће способан за обављање инсталације и конфигурације DHCP,
DNS и VPN сервиса, као и за обављање процеса праћења перформанси хардвера и софтвера, односно за
управљање дневницима догађаја.

Теоријска настава

Преглед TCP/IP протокола, подешавање и решавање IPv4 проблема. Преглед IPv6 протокола, разумевање
IPv6 адресирања, коегзистенција са IPv4 протоколом, транзиционе технологије, подешавање и решавање
IPv6 проблема. Преглед и инсталација Windows сервера, пост инсталациона конфигурација, основи
PowerShell-а. Инсталација роле DHCP сервера, конфигурисање, управљање базом података, обезбеђивање и
праћење, напредна својства DHCP сервера. Инсталација и конфигурисање роле DNS сервера, управљање
зонама и ресурсним записима, управљање трансфером зона, решавање проблема у вези са радом DNS
сервера. Преглед складишта података, управљање дисковима и волуменима, технологија Storage Spaces.
Обезбеђивање датотека и директоријума, технологија Shadow Copies, Work Folders, конфигурисање
штампања у мрежном окружењу. Преглед технологија удаљеног приступа, имплементација удаљеног
приступа помоћу технологије DirectAccess. Имплементација удаљеног приступа помоћу класичног VPN-а.
Инсталација и конфигурисање RADIUS клијената и сервера, Network Policy Server – NPS. Алати за праћење
сервера, коришћење алата Performance Monitor и Event Viewer.

Практична настава

Лабораторијска вежба: имплементација IPv4 протокола. Лабораторијска вежба: имплементација IPv6
протокола. Лабораторијска вежба: инсталација и управљање Windows сервером. Лабораторијска вежба:
имплементација DHCP сервиса. Лабораторијска вежба: Имплементација DNS сервиса. Лабораторијска
вежба: имплементација локалног складишта података. Лабораторијска вежба: имплементација сервиса за
датотеке и штампање. Лабораторијска вежба: имплементација DirectAccess VPN решења. Лабораторијска
вежба: имплементација класичног VPN решења. Лабораторијска вежба: имплементација Web Application
Proxy сервиса. Лабораторијска вежба: инсталација и конфигурисање Network Policy сервера. Лабораторијска
вежба: праћење рада Windows сервера.

2918-upravljanje-i-odrzavanje-windows-server-okruzenja