Увод у интерактивни дизајн

Теоријска настава: Увод у интерактивни дизајн, шта је интерактивни дизајн. Врсте интерактивног дизајна. Употреба интерактивног дизајна и проблематика при реализацији. Креирање анимираних елемената и њихова интеракција. Креирање, односно дизајн интерфејса за интерактивно-анимирану платформу. Упознавање програма за интеракцију анимираних елемената.

Практична настава: Вежбе почињу упознавањем радног окружења програмских пакета, а завршавају се када студент уради програмски предвиђено и задато. Вежбе се одвијају у рачунарском центру. Студент уз практичан рад на рачунару, уз помоћ сарадника, увежбава предвиђене програме који се примењују у финалном раду.

3731-uvod-u-interaktivni-dizajn