Uvod u interaktivni dizajn

Teorijska nastava: Uvod u interaktivni dizajn, šta je interaktivni dizajn. Vrste interaktivnog dizajna. Upotreba interaktivnog dizajna i problematika pri realizaciji. Kreiranje animiranih elemenata i njihova interakcija. Kreiranje, odnosno dizajn interfejsa za interaktivno-animiranu platformu. Upoznavanje programa za interakciju animiranih elemenata.

Praktična nastava: Vežbe počinju upoznavanjem radnog okruženja programskih paketa, a završavaju se kada student uradi programski predviđeno i zadato. Vežbe se odvijaju u računarskom centru. Student uz praktičan rad na računaru, uz pomoć saradnika, uvežbava predviđene programe koji se primenjuju u finalnom radu.

3731-uvod-u-interaktivni-dizajn