Виртуелна реалност

Милграмов реално-виртуелни континуум и метрика виртуелности/аугментативности, елементи ВР система. Улазни уређаји. Позиционирање у простору. Навигација и манипулисање интерфејсима. Гестикуларни интерфејси. Излазни видео уређаји. Системи за звук. Хаптичка повратна спрега. Архитектура рачунара за виртуану стварност. Архитектура за графику. Архитектура радних станица. Дистрибуирана архитектура. Моделовање. Геометријско моделовање. Облици виртуаних објеката. Визуенла појава објеката. Кинематско моделовање. Позиције објеката. Хијерархије објеката. Поглед на 3Dпростор. Физичко моделовање. Детекција додира и преклапања. Деформисање површи и/или површина. Деловање сила и мапирање. Хаптичко подешавање текстура. ВР и друштво. Едукација, уметност и презентација. ВР апликације у индустријској производњи. Виртуални прототипови.

3014-virtuelna-realnost