Кратки програми – услови уписа

Да би се уписао, полазник мора да има најмање завршену средњу школу у четвородишњем трајању. Послодавац самостално одређује своје полазнике кратког програма, док остали пролазе кроз процес интервјуа где се проверавају способности потенцијалних полазника да похађају овакву врсту студија.