Објављене монографије, поглавља у књигама и књиге

2022.

 1. Драгољуб Пилиповић, „Управљање IT услугама – IT Service Management (ITSM)“, CET, ISBN: 978-86-7991-434-7
 2. Богдан Мирковић, Душан Шијачић, „Основе програмирања“, CET, ISBN: 978-86-7991-445-3
 3. Драгољуб Пилиповић, „Класично ASP.NET програмирање“, CET, ISBN: 978-86-7991-446-0

2021.

 1. Ирена М. Јовановић, „Математичка анализа – збирка колоквијумских задатака из академских 2012/13. 2018/19“., CET и Рачунарски факултет, ISBN: 978-86-7991-434-7
 2. М. Гардашевић-Филиповић, „Напредна математичка анализа – збирка решених задатака“, CET и Рачунарски факултет, 2021, ISBN: 978-86-7991-436-1
 3. Д. Урошевић, Збирка задатака из алгоритама и структура података, CET, 2021, ISBN: 978-86-7991-435-4
 4. Radenković M., Bogdanović Z., Popović S., Despotović-Zrakić M., Labus A. (2021) Utilization of Consumer Appliances in Smart Grid Services for Coordination with Renewable Energy Sources. In: García Márquez F.P., Lev B. (eds) Introduction to Internet of Things in Management Science and Operations Research. International Series in Operations Research & Management Science, vol 311. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74644-5_7 (M14)
 5. Inđić, B., Urošević, B. (2021). „Emerging digital insurance“. Contemporary Challenges and Sustainability of the Insurance Industry, Kočović, J., Jovanović Gavrilović, B., Boričić, B., Koprivica, M. (eds.), Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Economics, ISBN: 978-86-403-1693-4, COBISS.SR-ID 39558153, Chapter 15, pp. 249-264. (M14)

2020.

 1. Мирољуб Захорјански, Немања Радосављевић, „SQL практикум – радно окружење phpMyAdmin и
  MS Access“, CЕТ, 2019, ISBN: 978-86-7991-422-4
 2. Ј. Шух, Ж. Бојовић, П. Бојовић, „Уџбеник – Софтверске технологије у телекомуникационим
  мрежама“, Универзитет у Новом Саду, 2020, ISBN: 978-86-499-0241-1
 3. Снежана Поповић, Милош Милосављевић, „SQL програмирање – са примерима у SQL сервер бази
  података“, Рачунарски факултет, CET, ISBN: 978-86-7991-432-3
 4. Бојана Димић Сурла, Драган Урошевић, „Увод у програмирање са примерима у програмском језику
  C“, универзитетски уџбеник, CET и Рачунарски факултет, 2020, ISBN 978-86-7991-428-6
 5. М. Гардашевић-Филиповић, „Напредна математичка анализа“, CET, 2020, ISBN: 978-86-7991-425-5

2019.

 1. Наташа Пржуљ ,Analyzing Network Data in Biology and Medicine: An Interdisciplinary Textbook for Biological, Medical and Computational Scientists, Cambridge University Press, 2019, ISBN: 978-11-0837-770-6
 2. Ж. Бојовић, П. Бојовић, Ј. Шух, „Практикум за лабораторијске вежбе – Софтверске технологије у
  телекомуникационим системима“, Универзитет у Новом Саду, 2019, ISBN: 978-86-499-0238-1
 3. Стеван Милинковић, „Конкурентни и дистрибуирани системи“, CET, 2019, ISBN: 978-86-7991-412-5
 4. Ž. Bojović, P. Bojović, J. Šuh, „Praktikum za laboratorijske vežbe – Softverske tehnologije u telekomunikacionim sistemima“, Univerzitet u Novom Sadu, 2019, ISBN: 978-86-499-0238-1,

2018.

 1. М. Захорјански, Збирка задатака из програмског језика C#, ISBN 978-86-7991-409-5, мај 2018.
 2. Јелена Васиљевић монографија „ Примена алата вештачке интелигенције у дијагностици карцинома“, ISBN 978-86-7991-410-1, CЕТ, 2018. (М40)
 3. М. Ђурић, поглавље у „Трансформација музеја дигитализацијом“, Транскултуралност и библиотеке, MELLISA, стр. 115-124. ISSN 2560-3418
 4. Џек Бримберг, Ненад Младеновић, Раца Тодосијевић, Драган Урошевић: „Local and Variable Neighborhood Searches for Solving the Capacitated Clustering Problem“ in Optimization Methods and Applications In Honor of Ivan V. Sergienko’s 80th Birthday Editors: Butenko, Sergiy, Pardalos, Panos M., Shylo, Volodymyr ISBN 978-3-319-68640-0, пп. 33-55.
 5. Драган Урошевић, Алгоритми и структуре података, CET, 2018, ISBN: 978-86-7991-408-8

2017.

 1. Јовановић И.М., „Збирка задатака за припрему пријемног испита из математике на Рачунарском факултету“, Рачунарски факултет, Beograd и CET Computer Еquipment and Trade, Београд, 2017, ISBN 978-86-7991-403-3.
 2. Мирољуб Захорјански, “Израда апликације у пракси”, универзитетски уџбеник, Рачунарски факултет Београд, (ISBN  978-86-7991-399-9,  септембар 2017. год.
 3. Илија Стевановић, Александар Родић, Милош Јовановић, Марија Томић, Building of Hyper-redundant Under-Actuated Soft Robotic Arm with 20 DOF, Advances in Service and Industrial Robotics, Springер, pp. 681-688, ISSBN 2211-0984/978-3-319-61275-1, DOI 10.1007/978-3-319-61276-8_72 (М14)

2016.

 1. Џек Бримберг, Ненад Младеновић, Драган Урошевић, Maximally Diverse Grouping and Clique Partitioning Problems with Skewed General Variable Neighborhood Search, in Models, Algorithms and Technologies for Network Analysis, NET 2014, Nizhny Novgorod, Russia, May 2014, Eds. Valery A. Kalyagin, Petr A. Koldanov, Panos M. Pardalos, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
 2. Алемпије Вељовић, Мирољуб Захорјански, МОДЕЛИРАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА, ISBN 978-86-7991-384-5, фебруар 2016., Рачунарски факултет, Београд.
 3. Мирољуб Захорјански, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ИНФОРМАЦИОНОГ МОДЕЛИРАЊА, ISBN 978-86-7991-391-3, август 2016., Рачунарски факултет, Beograd.
 4. Десимир Вучић, Иван Покрајац, Предраг Окиљевић: Примена циклостационарне анализе сигнала у надгледању електромагнетног спектра, Војнотехнички институт – Београд, научнотехничка информација (монографија) бр4, 2016.

2015.

 1. Александар Родић, Милош Јовановић, Стевановић Илија, Урукало Ђорђе, On Building Remotely Operated Underwater Robot-Explorer with Bi-manual Poly-articular System, од стр. 481, до стр. 490, Advances in Robot Design and Intelligent Control: Proceedings of the 24th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD) (M14), 2015, Springer International Publishing, 371, 978-3-319-21289-0 (Print) 978-3-319-21290-6 , http://link.springer.com/chapter/10.1007%2Ф978-3-319-21290-6_48
 2. В. Глигоријевић and Н. Пржуљ, „Computational Methods for Integration of Biological Data,“ Personalised Medicine: A New Medical and Social Challenge, edited by N. Bodiroga-Vukobrat, K. Pavelić, D. Rukavina, and G. G. Sander, Springer Verlag, forthcoming, 2015

2013.

 1. К. Вушковић, “The world of hereditary graph classes viewed through Truemper configurations,” Chapter 7 in Surveys in Combinatorics, London Mathematical Society Lecture Note Series 409 , edited by S.R. Blackburn, S. Gerke and M. Wildon, Cambridge University Press, pages 265-325, 2013
 2. Мирољуб Захорјански, “Applicationof analytical databses in financial management”, edition: Business Process Reengineering, volume 3, publisher: Facilty of Tehnical Sciences Čačak University of Kragujevac, ISBN 978-86-7776-155-4 (М42)
 3. Драгутин Љ. Дебељковић, Наташа Каблар, Владимир Квргић, Singular and Singular Time Delay Systems: Stability and Robust Stability, Scientific Monograph, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia, June 2013. (M42)
 4. Наташа А. Каблар, Владимир Квргић, Драгутин Љ. Дебељковић, Singularly Impulsive Dynamical Systems and Applications in Biology, Scientific Monograph, to appear, December 2013. (M41)

2012.

 1. Т. Миленковић and Н. Пржуљ, „Topological Characteristics of Molecular Networks,“ a chapter in Functional Coherence of Molecular Networks in Bioinformatics, edited by M. Koyuturk, S. Subramaniam, and A. Grama, Springer, 2012.
 2. Јанковић, Р., “Armed Mobile Platform Group Swarming and Networking Simulation”, chapter in the book “Embedded Systems and Wireless Technology: Theory and Practical Applications”, editors R.A.Santos and A.E.Block, CRC Press, 2012, ISBN 978-1-57808-803-4, pp. 163-199. (M14)
 3. Д.З. Шалетић, Расплинути скупови и расплинуто-логички системи, (истакнута домаћа научна монографија, рецензенти E.Pap, Д. Теодоровић, С. Јовичић) Едука, Beograd, 2012, ISBN 978-86-6013-120-3, COBISS.СР.ИД 190921740, 458 стр. (М41)
 4. Д. З. Шалетић, М. Анђелковић, “An Object Oriented Realization of Perceptual Computer,” поглавље у истакнутој међународној научној монографији: Е. Пап, editor, Intelligent Systems: Models and Applications, Springer Heidelberg New York Dordrecht London 2012, ISSN 2193-9411, e-ISSN 2193-942X , ISBN 978-3-642-33958-5, e-ISBN 978-3-642-33959-2, DOI 10.1007/978-3-642-33959-2 ,Library of Congress Control Number: 2012949576 pp. 155-173. (M13)
 5. Наташа А. Каблар, Драгутин Љ. Дебељковић, Singularly Impulsive Dynamical Systems and Applications in Biology, Scientific Monograph, submitted to Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia, 2012.

2010.

 1. Confronting the Climate: British Airs and the Making of Environmental Medicine (Palgrave: New York, 2010). – Јанковић Владимир
 2. Н. Пржуљ, “From Topology to Phenotype in Protein-Protein Interaction Networks,” a chapter in Complex Networks across the Natural and Technological Sciences, edited by Des Higham, Ernesto Estrada, Maria Fox, and Gian-Luca Oppo, Springer, pp 31-49, DOI: 10.1007/978-1-84996-396-1 3, 2010.
 3. In proceedings: Chapter: “Successful migration of EPON to WDM EPON, “ M. Radivojević and P. Matavulj in ‘WDM: Networks, Routing and Strategies,’ NOVA publisher, Hauppauge, New York

2009.

 1. Н. Пржуљ и Т. Миленковић, “Computational Methods for Analyzing and Modeling Biological Networks,” a chapter in Biological Data Mining, edited by Jake Chen and Stefano Lonardi, CRC Press, 2009.
 2. Јанковић, Р., Николић, Н., “Примене симулација у проучавању физиономије савременог рата”, монографија, Институт за стратегијска истраживања, Beograd, 2009, ISBN 978-86-81121-05-4.
 3. Weather, Local Knowledge and Everyday Life (Rio de Janeiro: MAST, 2009) (edited with Christina Barboza) – Јанковић Владимир

2008.

 1. Пјешчић Р. М., Чистyаков В. Ф., Дебељковић Љ. Д., Динамичка анализа и робусност посебних класа сингуларних система са чистим временским кашњењем, Монографија, 2008.
 2. Јанковић, В., Intimate Climates: Medicine and Environmental Sensibility in Britain, 1750-1830, Palgrave, London, 2008.
 3. Јовановић И.М., „Збирка задатака за припрему пријемног испита из математике на Рачунарском факултету“, Рачунарски факултет, Beograd и CET Computer Еquipment and Траде, Beograd, 2017, ISBN 978-86-7991-403-3.
 4. Мирољуб Захорјански, “Израда апликације у пракси”, универзитетски уџбеник, Рачунарски факултет Beograd, (ISBN 978-86-7991-399-9,  септембар 2017. год.
 5. Илија Стевановић, Александар Родић, Милош Јовановић, Марија Томић, Building of Hyper-redundant Under-Actuated Soft Robotic Arm with 20 DOF, Advances in Service and Industrial Robotics, Springer, pp. 681-688, ISSBN 2211-0984/978-3-319-61275-1, DOI 10.1007/978-3-319-61276-8_72 (M14)

1623-objavljene-monografije-poglavlja-u-knjigama-i-knjige