Алгоритми, комбинаторика и оптимизација

Алгоритми, комбинаторика и оптимизација

Кристина Вушковић, Редовни професор
Кристина се бави структуралном анализом графова помоћу које се креирају ефикасни алгоритми препознавања и оптимизације.

Душан Тошић, Редовни професор
Оптимизација, претраживање и генетски алгоритми; језици за опис података и Сематички wеб; методика наставе рачунарства.

Наташа Пржуљ, Редовни професор
Наташа се бави применом теорије графова, математичког програмирања и рачунарских техника у решавању проблема који се баве анализом великих скупова података у рачунарској и системској биологији.

Драган Урошевић, Ванредни професор
Развој метахеуристичких алгоритама за разне проблеме комбинаторне оптимизације: локацијски проблеми, графовски проблеми (минимално подстабло, минимално повезан подграф), кластеровање података, итд.

Борис Агапиев, Доцент

Ирена Јовановић, Доцент

Милан Шкарић, Asistent

Пројекти Министарства просвете и науке 2011-2015

Програм интегралних и интердисциплинарних истраживања

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, енергетици, е-управи и заштити животне средине (III 44006) 

Руководилац пројекта: Зоран Огњановић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа у подпројекту Алгоритми, комбинаторика и оптимизација:
Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), Наташа Пржуљ, Драган Урошевић
Сајт пројекта: http://www.ми.сану.ац.рс/пројецтс/044006е.хтм 

Основна истраживања

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (ОИ 174033)

Руководилац пројекта: Слободан Симић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа у подпројекту Структурална теорија графова:
Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), Ирена Јовановић, Милан Шкарић
Сајт пројекта: http://www.ми.сану.ац.рс/пројецтс/174033е.хтм

Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система (OI 174010)

Руководилац пројекта: Ненад Младеновић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа: Драган Урошевић, Душан Тошић

Алгоритми, комбинаторика и оптимизација 
Кристина Вушковић, Редовни професор
Кристина се бави структуралном анализом графова помоћу које се креирају ефикасни алгоритми препознавања и оптимизације.
Душан Тошић, Редовни професор
Оптимизација, претраживање и генетски алгоритми; језици за опис података и Сематички wеб; методика наставе рачунарства.
Наташа Пржуљ, Редовни професор
Наташа се бави применом теорије графова, математичког програмирања и рачунарских техника у решавању  проблема који се баве анализом великих скупова података у рачунарској и системској биологији.
Драган Урошевић, Ванредни професор
Развој метахеуристичких алгоритама за разне проблеме комбинаторне оптимизације: локацијски проблеми, графовски проблеми (минимално подстабло, минимално повезан подграф), кластеровање података, итд.
Борис Агапиев, Доцент
Ирена Јовановић, Доцент
Милан Шкарић, Asistent
Пројекти Министарства просвете и науке 2011-2015
Програм интегралних и интердисциплинарних истраживања
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, енергетици, е-управи и заштити животне средине (III 44006)   
Руководилац пројекта: Зоран Огњановић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа у подпројекту Алгоритми, комбинаторика и оптимизација:
Кристина Вушковић (руководилац подпројекта),  Наташа Пржуљ, Драган Урошевић
Сајт пројекта: http://www.ми.сану.ац.рс/пројецтс/044006е.хтм
Основна истраживања
Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (ОИ 174033)
Руководилац пројекта: Слободан Симић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа у подпројекту Структурална теорија графова: 
Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), Ирена Јовановић, Милан Шкарић
Сајт пројекта: http://www.ми.сану.ац.рс/пројецтс/174033е.хтм
Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система (OI 174010)
Руководилац пројекта: Ненад Младеновић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа: Драган Урошевић, Душан Тошић

1525-algoritmi-kombinatorika-i-optimizacija