Projekat: Obrada signala u telekomunikacijama

Projekat: Obrada signala u telekomunikacijamaProf. dr Djorđe Babić, Prof. dr Dragan Podlesnik, doc. dr Desimir Vučić, doc. dr Dragan Miletić, mr Mirjana RadivojevićImajući u vidu da je Računarski fakultet relativno mlada institucija, koja je u fazi izgradnje svog naučnog podmlataka i naučne infrastrukture, glavne oblasti istraživanja su definisane na bazi prethodnog iskustva i tekućih istraživačkih aktivnosti istraživača. Projekat Obrada signala u telekomunikacijama je zasnovan na kompetenciji istraživača koji su zaposleni sa punim radnim vremenom na Računarskom fakultetu, i koji imaju bogat naučnoistraživački opus u datoj oblasti, koji se manifestuje citiranim radovima međunarodnog značaja i učešću u naučno-istraživačkim projektima, kako u zemlju tako i inostranstvu.Obrada signala u telekomunikacijama je oblast koja proučava najnovije telekomunikacione tehnologije i standarde. U ovu oblast spadaju naučne aktivnosti u okviru fizičkog sloja kao što su Space-Time Coding, Ultra Wide Band, Napredne tehnike obrade signala u digitalnim primopredajnicima, optimizacija između slojeva u računarskim mrežama, ali i problematika računarskih komunikacija na višim slojevima kao na primer kompresija podataka, obrada slike, zvuka i videa, i slično.Članovi istraživačkog tima Računarskog fakulteta za obradu signala u telekomunikacijama, imaju vrlo dobre lične kontakte sa priznatim istraživačkim grupama u zemlji kao što su Vojnotehnički institut, i inostranstvu kao što su Institutu za obradu signala, Tehnički Univerzitet, Tampere Finska, i Laboratorija za obradu signala, Univerzitet Rur u Bohumu, Nemačka. U naučno-istraživačkom periodu od 2008-2012 godine, očekuje se oživljavanje ovih kontakata i pokretanje zvanične naučne saradnje kroz definisanje zajedničkih naučnih projekata kroz Okvirni program FP7 (European Framework 7), COST, Marija Kiri, ili bilateralnim ugovorima.Oblast obrada signala u telekomunikacijama je zastupljena na Računarskom fakultetu kroz sledeće tematske oblasti:  • Tema: Napredne tehnike višebrzinske obrade signala

  • Tema: Napredne tehnike ciklostacionarne obrade signala

  • Tema: UWB

  • Tema: Inženjering telekomunikacionog saobraćaja


Cilj projekta je izgradnja baze znanje po gore navedenim tematskim oblastima, te razvoj tehnoloških inovacija, softverskih rešenja, i proizvoda do kojih će se doći kroz saradnju sa privrednim subjektima iz zemlje i inostranstva.Za više informacija javite nam se na djbabic@raf.edu.rs.

1100-projekat-obrada-signala-u-telekomunikacijama