Пројекти Министарства просвете и науке 2011-2015

Пројекти програма интегралних и интердисциплинарних истраживања

1. Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку (III 47029)

Руководилац пројекта: Проф. Др Момчило Милиновић, Машински факултет Универзитета у Београду

Учесници са РАФ-а: Доц. Др Радомир Јанковић

2. Оптоелектронски нанодимензиони системи – пут ка примени (III 45003)

Руководилац пројекта: Небојша Ромчевић, Институт за физику у Београду

Учесници са РАФ-а на подпројекту Примена рачунара у повезивању теоријских, експерименталних и примењивих истраживања: Проф. Др Стеван Милинковић (руководилац подпројекта), М. Сц. Ирена Јовановић, М. Сц. Петар Бојовић,

3. Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, енергетици, е-управи и заштити животне средине (III 44006)

Руководилац пројекта: Зоран Огњановић, Математички институт САНУ

Учесници пројекта са РАФ-а у подпројекту Алгоритми, комбинаторика и оптимизација:

Проф. Др Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), Проф. Др Наташа Пржуљ, Проф. Др Драган Урошевић, Проф. Др Милан Merkle, М. Сц. Милан Шкарић

Пројекти основних истраживања

4. Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (ОИ 174033)

Руководилац пројекта: Слободан Симић, Математички институт САНУ

Учесници са РАФ-а у подпројекту Структурална теорија графова:

Проф. Др Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), М. Сц. Марко Радовановић, Доц. Др Ирена Јовановић, М. Сц. Милан Шкарић

5. Математички модели и методе оптимизације великих система (OI 174010)

Руководилац пројекта: Ненад Младеновић, Математички институт САНУ

Учесници са РАФ-а: Проф. Др Драган Урошевић, Проф. Др Душан Тошић

Пројекти технолошког развоја

6. Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима (ТР 32028)

Руководилац пројекта: Предраг Иваниш, Електротехнички факултет у Београду

Учесници са РАФ-а: Проф. Др Десимир Вучић, Проф. Др Ђорђе Бабић, М. Сц. Селена Вукотић

7. Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система (ТР 32023)

Руководилац пројекта: Мирослав Лутовац, Државни Универзитет у Новом Пазару

Учесник са РАФ-а: Проф. Др Ђорђе Бабић

8. Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера (ТР 35026)

Руководилац пројекта: Доц.Др Љубомир Лазић, Државни Универзитет у Новом Пазару

Учесници са РАФ-а: Проф. Др Стеван Милинковић, Доц. Др Радомир Јанковић,  М. Сц. Бранислав Милојковић

9. Планирање у управљање саобраћајем и комуникацијама применом мера рачунарске интелигенције (ТР 36002)

Руководилац пројекта: Душан Теодоровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

Учесници са РАФа: Драган Шалетић,

10. Е-логопед (ТР 32032)

Руководилац пројекта: Зоран Шарић, Centar за унапређење животних активности Института за експерименталну фонетику у патологији говора

Учесници са РАФа: Драган Шалетић,

 

2171-projekti-ministarstva-prosvete-i-nauke-2011-2014