Дискретне математичке структуре

6226-diskretne-matematicke-strukture

Математика за компјутерске науке

Књига је уводног карактера и обрађује основе следећих математичких дисциплина: математичка логика, теорија скупова,општа алгебра,комбинаторика, теорија графова, рачун вероватноће, теорија информација и теорија игара.

Мада су код нас у уџбеничкој литератури третиране мање или више све ове дисциплине, мало је било покушаја прегледног и целовитог излагања основа дискретне математике.

Књига је првенствено намењена онима који студирају или се баве компјутерским наукама, али она може бити од користи и другим струкама као што су, на пример, електротехника, аутоматика, математичке науке, економске науке итд.