Diskretne matematičke strukture

6226-diskretne-matematicke-strukture

Matematika za kompjuterske nauke

Knjiga je uvodnog karaktera i obrađuje osnove sledećih matematičkih disciplina: matematička logika, teorija skupova,opšta algebra,kombinatorika, teorija grafova, račun verovatnoće, teorija informacija i teorija igara.

Mada su kod nas u udžbeničkoj literaturi tretirane manje ili više sve ove discipline, malo je bilo pokušaja preglednog i celovitog izlaganja osnova diskretne matematike.

Knjiga je prvenstveno namenjena onima koji studiraju ili se bave kompjuterskim naukama, ali ona može biti od koristi i drugim strukama kao što su, na primer, elektrotehnika, automatika, matematičke nauke, ekonomske nauke itd.