Готова решења (Design Patterns) – Елементи објектно оријентисаног софтвера

6227-gotova-resenja-xa-design-patterns-xa-elementi-bjektno-orijentisanog-softvera

Заокружујући богато искуство у дизајну објектно оријентисаног софтвера, четворица врхунских дизајнера вам представљају каталог једноставних и језгровитих решења дизајнерских проблема који се често понављају. Ова 23 узорка, која никада раније нису била документована, омогућују пројектантима да стварају флексибилнија, елегантнија и у крајњој линији вишекратно употребљива дизајнерска готова решења, без потребе да се сами упуштају у мукотрпно проналажење решења која већ постоје.

Аутори почињу описујући шта су то узорци и како могу да вам помогну у пројектовању објектно оријентисаног софтвера. Затим систематично именују, објашњавају, оцењују и каталогизују пројектна решења која се често понављају у објектно оријентисаним системима. Уз Готова решења као водича, научићете како се ови важни узорци уклапају у процес развоја софтвера и како можете да их искористите да бисте најефикасније решили своје дизајнерске проблеме.

Уз сваки узорак (паттерн) стоји опис околности у којима је он применљив, објашњење када може да се користи имајући у виду друга дизајнерска ограничења, и осврт на последице и уступке које морате да правите када користите узорке у оквиру већег пројекта. Сви узорци су компајлирани из реалних система и засновани су на реалним примерима. Сваки узорак је праћен кодом који показује како он може да се имплементира у објектно оријентисаним језицима као што је C или Smalltalk.