Граматика енглеског језика за студенте и средњошколце са вежбањима

5682-gramatika-engleskog-jezika-za-studente-i-srednjoskolce-sa-vezbanjima

Књига има неуобичајен, али неопходан увод – кратку, занимљиву причу о историји енглеског језика. Граматика је изложена интересантним и оригиналним редоследом; пошто је писана за интерактиван рад на часу, није подељена на врсте речи, већ на 30 лекција. Граматичка времена – проста и сложена – испресецана су осталим граматичким јединицама како би се студентима оставио простор да разумеју и савладају времена. Граматичка објашњења data су поступно – од основних и лакших ка компликованијим и тежим јер, као искусан педагог и практичар, ауторка предвиђа неуједначеност група, тј. чињеницу да има студената с малим предзнањем и оних који већ владају енглеским језиком.