Хеуристике објектно оријентисаног дизајна

5678-heuristike-objektno-orijentisanog-dizajna

У серији преведених књига које је CET објавио из теорије објектно оријентисаног програмирања, ова заузима значајно место јер пружа увид у побољшања објектно оријентисаног дизајна. У овој књизи је формулисано више од шездесет својеврсних упутстава, језички потпуно независних, која омогућавају процену интегритета дизајна програма.

Хеуристике нису написане као ригидна и инстант правила, већ, пре свега, као флексибилни контролни механизми који могу да се занемаре уколико конкретна ситуација тако налаже. Овакав образовни приступ који је проистекао из ауторовог обимног искуства у развоју софтвера, као и из многобројних одржаних курсева са хиљадама студената и критика дизајна у различитим доменима програмирања, омогућава велику слободу у избору начина рада и савладавања ових упутстава.

Обухваћене су веома разноврсне теме, почев од класа и објеката, па до физичких аспеката објектно оријентисаног програмирања