Хронологија настанка и развоја рачунара

6228-hronologija-nastanka-i-razvoja-racunara

Ова књига типа уџбеника писана је за потребе студената Рачунарског факултета у Београду и сублимат је вишегодишњег предавања предмета Исто­рија рачунарства. Обухвата четири периода: мануелну, механичку, електро­ме­ха­ничку и електронску еру у области рачунања, које су представљене засебним поглављима. Поред прилога који се бави појашњавањем појмова и скраћеница, на крају књиге се налази и избор линкова са видео материјалима, разврстаним по темама из предавања.

О аутору

Доцент др Мирољуб Захорјански је наставник на Рачу­нарском факултету у Београду, где предаје предмете из научне области Менаџмент информациони системи. Поред предмета из те области аутор предаје већ дужи низ година и Историју рачунарства. У годинама које су претходиле интересовању за рачунаре, аутор се бавио техникама рачунања од предрачунарског доба, све до почетка доба персоналних рачунара.