Израда апликације у пракси

6230-izrada-aplikacije-u-praksi

Ова књига типа уџбеника писана је за потребе студената Рачунарског факултета у Београду и представља збир искустава аутора у изради апликација. За систем управљања базама података је одабран MS Access. Прва целина „Основи израде апликације” усредсређена је на области као што су: табеле и ограничења над њима, упити у SQL-u, форме, извештаји, макрои и креирање интерфејса помоћу менија и контролних табли. Друга целина „Аутоматизација догађајима” се бави свим елементима којима би добар познавалац програмирања требало да овлада, као што су: променљиве, оператори, управљачке структуре, референцирање између објеката, модули, процедуре и функције. На крају књиге су дати прилози у виду задатака за вежбу и неких корисничких функција за које је аутор сматрао да имају употребну вредност и могућност широке употребе.