Математичка анализа – збирка колоквијумских задатака из академских 2012/13. 2018/19.

Збирка задатака ,,МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА – збирка колоквијумских задатака из академских 2012/13 – 2018/19. је пратећа уџбеничка литература за предмет Математичка анализа на Рачунарском факултету у Београду. Збирка је израђена у складу са програмом овог предмета, а који се, сходно Одлуци Наставно-научног већа Факултета из 2006. године, изводи према званичном уџбенику Факултета [16]: ,,Математичка анализа – Теорија, примери, задаци за студенте рачунарства, аутора проф. др Милана Мерклеа.

Садржај

1 Колоквијуми из академске 2012/13.
1.1 Колоквијум 2012/13. (група 1)
1.2 Колоквијум 2012/13. (група 2)
1.3 Поправни колоквијум 2012/13.
2 Колоквијуми из академске 2013/14.
2.1 Колоквијум 2013/14. (група 1)
2.2 Колоквијум 2013/14. (група 2)
3 Колоквијуми из академске 2014/15.
3.1 Колоквијум 2014/15. (група 1)
3.2 Колоквијум 2014/15. (група 2)
3.3 Поправни колоквијум 2014/15. (група 1)
3.4 Поправни колоквијум 2014/15. (група 2)
4 Колоквијуми из академске 2015/16.
4.1 Први колоквијум 2015/16. (група 1)
4.2 Први колоквијум 2015/16. (група 2)
4.3 Поправни први колоквијум 2015/16. (група 1)
4.4 Поправни први колоквијум 2015/16. (група 2)
4.5 Други колоквијум 2015/16. (група 1)
4.6 Други колоквијум 2015/16. (група 2)
4.7 Поправни други колоквијум 2015/16. (група 1)
4.8 Поправни други колоквијум 2015/16. (група 2)
5 Колоквијуми из академске 2016/17.
5.1 Колоквијум 2016/17. (група 1)
5.2 Колоквијум 2016/17. (група 2)
5.3 Поправни колоквијум 2016/17. (група 1)
5.4 Поправни колоквијум 2016/17. (група 2)
6 Колоквијуми из академске 2017/18.
6.1 Колоквијум 2017/18. (група 1)
6.2 Колоквијум 2017/18. (група 2)
6.3 Колоквијум 2017/18. (група 3)
6.4 Колоквијум 2017/18. (група 4)
6.5 Поправни колоквијум 2017/18. (група 1)
6.6 Поправни колоквијум 2017/18. (група 2)
6.7 Поправни колоквијум 2017/18. (група 3)
6.8 Поправни колоквијум 2017/18. (група 4)
7 Колоквијуми из академске 2018/19.
7.1 Колоквијум 2018/19. (група 1)
7.2 Колоквијум 2018/19. (група 2)
7.3 Колоквијум 2018/19. (група 3)
7.4 Колоквијум 2018/19. (група 4)
7.5 Поправни колоквијум 2018/19. (група 1)
7.6 Поправни колоквијум 2018/19. (група 2)
Литература 232
А Додатак: Преглед неких теорема корисцених при ресавању задатака 235
Б Додатак: Преглед неких функција 242
Б.1 Функција апсолутна вредност
Б.2 Функција сигнум
Б.3 Неке ирационалне функције
Б.4 Експоненцијалне функције
Б.5 Логаритамске функције
Б.6 Основне тригонометријске функције
Б.7 Инверзне тригонометријске функције
Ц Додатак: Таблица лимеса 

Д Додатак: Таблица извода

Е Додатак: Таблица основних Маклоренових развоја