Метахеуристике базиране на интелигенцији роја

6218-metaheuristike-bazirane-na-inteligenciji-roja

Тема којом се бави ова књига спада у област компјутационе интелигенције (енгл. Computational Intelligence), која бележи снажан и убрзан развој у последњој декади и обједињује бројне биолошки инспирисане компјутационе парадигме са великим бројем успешних апликација. Сама књига пружа осврт на један део алгоритама из ове области, који су забележили значајно интересовање у истразивачким и научним круговима и који се баве компјутационом интелигенцијом, а такође су обезбедили иновативан приступ бројним комплексним проблемима из праксе са обећавајуцм резултатима. Алгоритми којима се бави ова књига су метахеуристике базиране на интелигенцији роја. У последње време, велики број оваквих алгоритама је предложен и развијен услед њихове популарности. Нажалост, један број алгоритама се појавио само у циљу решавања одређеног, специфицираног проблема из праксе, без довољне критичке анализе, теоријске заснованости и оправданости, тако да је њихов смисао, као и примена на шире класе проблема упитан. Зато је циљ ове књиге да представи систематизацију и категоризацију ових алгоритама по постављеним критеријумима, и истакне најпроминентније од њих. Књига се састоји од 10 поглавља.

§1.       УВОД

1.1       Комплексност и Анализа Алгоритама

1.2       Метахеуристике

1.3       Оптимизациони Проблеми

1.4       Мотивација за употребу метахеуристика базираних на интелигенцији роја

1.5       Алгоритми базирани на интелигенцији роја (Swarm-Intelligence Algoritmi)

§2.       АЛГОРИТМИ БАЗИРАНИ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ МРАВА (ANT ALGORITHMS)

2.1. Биолоски механизам

2.2. Моделирање

2.3. Опис Алгоритма

2.4. Варијанте Алгоритма

2.5. Апликације

2.6. Теоријска Подлога.

§3.       АЛГОРИТМИ БАЗИРАНИ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ ПЧЕЛА (BEE ALGORITHMS)

3.1. Биолошки механизам

3.2. Моделирање

3.3. Опис Алгоритма

3.4. Варијанте Алгоритма

3.5. Апликације

3.6. Теоријска Подлога

§4.       ОПТИМИЗАЦИЈА РОЈА PAРТИКЛИМА (PARTICLE SWARM OPTIMIZATION)

4.1. Биолошки механизам

4.2. Моделирање

4.3. Опис Алгоритма

4.4. Варијанте Алгоритма

4.5. Апликације

4.6. Теоријска Подлога

§5.       АЛГОРИТАМ БАЗИРАН НА ЕХОЛОКАЦИЈИ КОЛОНИЈЕ СЛЕПИХ МИШЕВА (BAT ALGORITHM)

5.1. Биолошки механизам

5.2. Моделирање

5.3. Опис Алгоритма

5.4. Варијанте Алгоритма

5.5. Апликације

5.6. Теоријска Подлога

§6.       АЛГОРИТАМ БАЗИРАН НА КОМУНИКАЦИЈИ ИНСЕКАТА СВИТАЦА (FIREFLY ALGORITHM)

6.1. Биолошки механизам

6.2. Моделирање

6.3. Опис Алгоритма

6.4. Варијанте Алгоритма.

6.5. Апликације

6.6. Теоријска Подлога

§7.       АЛГОРИТАМ БАЗИРАН НА ПОНАСАЊУ ВРСТЕ ПТИЦА (CUCKOO ALGORITHM)

7.1. Биолошки механизам

7.2. Моделирање

7.3. Опис Алгоритма

7.4. Варијанте Алгоритма

7.5. Апликације

7.6. Теоријска Подлога

§8.       АЛГОРИТМИ БАЗИРАНИ НА ФУНКЦИОНИШАЊУ ЕУКАРОТСКИХ ОРГАНИЗАМА (SLIME MOLD ALGORITHMS)

8.1. Биолошки механизам

8.2. Моделирање

8.3. Опис Алгоритма

8.4. Варијанте Алгоритма

8.5. Апликације

8.6. Теоријска Подлога

§9.       ПОДЕШАВАЊЕ PAРАМЕТАРА

§10.     ЗАКЉУЧАК

БИБЛИОГРАФИЈА

ДОДАТАК.