OpenGL Практикум

5680-opengl-praktikum

Књига OpenGL практикум се састоји од три поглавља и три додатка. Прво поглавље је посвећено OpenGL-u. Друго поглавље се бави GUIL-om. У трећем поглављу приказано је 47 примера са комплетном синтаксом сваког програма. Први додатак садржи слике у боји које илуструју резултате одговарајућих програма. Други додатак је посвећен проблематици прављења костура програма. Трећи додатак се бави проблематиком координатних система.