Пројектовање складишта података

5646-projektovanje-skladista-podataka

Главна тема ове књиге је прављење складишта података, односно посебне врсте базе података која привлачи све веће интересовање у области информационе технологије, а чија је сврха обезбеђивање доступности информација.

Аутор даје кратак осврт на историјат складишта, осниваче овог концепта Inmona и Kimballa, а се окреће првој генерацији складишта података, прелази на другу и једноставном терминологијом објашњава шта су складишта података, како се она користе, њихове главне компоненте, терминологију која се користи у вези са складиштима и слично.

Књига садржи велику количину материјала о пројектовању, поготово у области модела података, третирању времена и концепцијском, логичком и физичком нивоу развоја. Дата је и комплетна методологија која пружа помоћ на свим нивоима развоја. Фокус је на изради модела усредсређеног на купца који је идеалан за подршку сложеним захтевима управљања односима са купцима.