UML за пројектовање база података

6238-xa-uml-xa-za-projektovanje-baza-podataka

Обједињени језик за моделовање – UML – је стандардна графичка нотација за моделовање које задовољава пословне и софтверске потребе. Постао је и ефикасна моделарска алатка у дизајну база података. Када се користи као заједнички језик за моделовање у развоју система, области која има толико различитих аспеката, UML служи као обједињујући радни оквир који олакшава интегрисање модела база података са остатком системског дизајна.

Овај прагматични водич вас уводи у UML и усмерава вас кроз процес моделовања и дизајна у чијој основи лежи UML. Књига представља различите типове UML-ових дијаграма, објашњава како се они користе у свету база података и показује како моделовање података помоћу UML-а може да се уклопи у Rational Unified Process.

UML за пројектовање база података је књига структурирана око процеса дизајна базе података: моделовање пословних корисничких функција, моделовање пословних објеката, дефиниције захтева база података, анализе и прелиминарни дизајн, и коначно дизајн детаља и распоређивање. За сваку фазу развоја у књизи су описани општи циљеви и процес рада у тој фази, статус конкретног случаја, релевантни UML-ови конструкциони елементи и све појединости моделовања и дизајна базе података са UML-ом. Користећи своје богато искуство, аутори откривају проблеме кроз које пролазе тимови за развој база података, шта из тога може да се научи и који су најбољи путеви ка успеху.