UML za projektovanje baza podataka

6238-xa-uml-xa-za-projektovanje-baza-podataka

Objedinjeni jezik za modelovanje – UML – je standardna grafička notacija za modelovanje koje zadovoljava poslovne i softverske potrebe. Postao je i efikasna modelarska alatka u dizajnu baza podataka. Kada se koristi kao zajednički jezik za modelovanje u razvoju sistema, oblasti koja ima toliko različitih aspekata, UML služi kao objedinjujući radni okvir koji olakšava integrisanje modela baza podataka sa ostatkom sistemskog dizajna.

Ovaj pragmatični vodič vas uvodi u UML i usmerava vas kroz proces modelovanja i dizajna u čijoj osnovi leži UML. Knjiga predstavlja različite tipove UML-ovih dijagrama, objašnjava kako se oni koriste u svetu baza podataka i pokazuje kako modelovanje podataka pomoću UML-a može da se uklopi u Rational Unified Process.

UML za projektovanje baza podataka je knjiga strukturirana oko procesa dizajna baze podataka: modelovanje poslovnih korisničkih funkcija, modelovanje poslovnih objekata, definicije zahteva baza podataka, analize i preliminarni dizajn, i konačno dizajn detalja i raspoređivanje. Za svaku fazu razvoja u knjizi su opisani opšti ciljevi i proces rada u toj fazi, status konkretnog slučaja, relevantni UML-ovi konstrukcioni elementi i sve pojedinosti modelovanja i dizajna baze podataka sa UML-om. Koristeći svoje bogato iskustvo, autori otkrivaju probleme kroz koje prolaze timovi za razvoj baza podataka, šta iz toga može da se nauči i koji su najbolji putevi ka uspehu.