Uvod u baze podataka

5693-uvod-u-baze-podataka

Ovaj udžbenik je napisan za studente Računarskog fakulteta u Beogradu, za predmet Informacioni sistemi, prema važećem nastavnom planu.

Predmet razmatranja ovog udžbenika jeste sticanje osnovnih znanja o modeliranju procesa i podataka kao i projektovanju relacionih baza podataka odnosno, definisanja šeme baze podataka i korisničke aplikacije.

Modeliranje procesa je izvedeno korišćenjem standarad IDEF0 realizovanog kroz CASE alat BPwin. Logičko modeliranje podataka izvedeno korišćenjem standarad IE realizovanog kroz CASE alat ERwin. Dalje su izložene aktivnosti za fizičko modeliranje podataka i izradu šeme baze podataka, kao osnova vezanih za relacione baze podataka uz korišćenje standarda IE, tj. CASE alata ERwin.

U ovoj knjizi je usvojen, odnosno biće razmatran, MS Access i kao SUBP i kao programsko okruženje. Prednost ovog udžbenika je u tome što su sve aktivnosti objašnjene kroz jedan konkretan primer, tako da udžbenik može poslužiti i drugim zainteresovanim korisnicima da samostalno steknu znanje iz ove oblasti.

Na kraju udžbenika dat je primer seminarskog rada koji se izvodi na vežbama i vezan je za poslovnu aktivnost „Praćenje ispita”.