Увод у Matlab 7

5656-uvod-u-matlab-7

Књига Увод у Matlab 7 садржи 8 поглавља. Свако поглавље почиње јасним скупом циљева, затим следе вежбе, и на крају долазе различити проблеми и списак кључних термина. Оквири примене се провлаче кроз књигу са намером да студентима прикажу инжењерство из перспективе стварног света.

Одељци за успех у послу пружају савете који ће им помоћи да уче током студија и да избегну уобичајене замке у које обично западају студенти прве године. На крају сваког поглавља налази се неколико проблема за домаћи задатак.

Поглавља су тематски организована и дају увод у инжењерско решавање проблема, MATLAB окружење, MATLAB функције, матрични рачун, симболичку математику и нумеричке технике. Приказано је како MATLAB може да се користи за решавање реалних проблема у разним инжењерским дисциплинама.