Алекса З. Плавшић

Алекса Плавшић је рођен 26.10.1997. године у Јагодини. На основне академске студије студијски програм Рачунарске науке уписао се школске 2016/2017. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршио 2020. године са просечном оценом 9,81. Године 2020. уписао је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке.