Aleksa Z. Plavšić

Aleksa Plavšić je rođen 26.10.1997. godine u Jagodini. Na osnovne akademske studije studijski program Računarske nauke upisao se školske 2016/2017. godine na Računarskom fakultetu u Beogradu. Studije je završio 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,81. Godine 2020. upisao je master akademske studije na Računarskom fakultetu, studijski program Računarske nauke.