Александар Љ. Котурановић

Александар Котурановић је рођен 07.06.1999. године у Београду. Средње образовање завршио је у стручној школи ITHS у Београду. На основне академске студије, студијски програм Рачунарски дизајн, уписао се школске 2018/2019. године на Рачунарском факултету у Београду. Студије је завршио 2022. године са просечном оценом 9,22. Године 2022. уписао је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Мултимедијални дизајн.

1 thought on “Александар Љ. Котурановић”

Comments are closed.