Ана Ђуричић

Ана Ђуричић (Београд, 1974) је дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2001. године и стекла звање дипломирани инжењер архитектуре, данас мастер инжењер архитектуре (300 ЕСПБ бодова). У периоду 2001 – 2007. године радила је као архитекта пројектант у београдским пројектним бироима на разним пројектима из области архитектуре или обликовања ентеријера. Од 2007. године ради као партнер у бироу за пројектовање и извођење радова, Студио Ромб на пословима руковођења пројектним тимом, управљања високо сложеним пројектима, изради идејних и извођачких пројеката архитектуре и ентеријера, изради инвестиционих програма, студија изводљивости, организације извођења радова и као стручан надзор над извођењем радова. Има бројне реализоване радове из домена дизајна ентеријера, како самосталне, тако и пројекте већег обима реализоване у пројектантском тиму у земљи и иностранству. Као коаутор конкурсних радова, добитник је више награда на међународним конкурсима за архитектонско-урбанистичка решења. Основала је Атеље за моделарство где ради на самосталним ауторским пројектима архитектуре, обликовања ентеријера и изради тродимензионалних макета. Сарађује са разним институцијама културе и члан је Инжењерске коморе Србије са лиценцом одговорног пројектанта и извођача радова.

Пројекти (избор)

 • Координација извођења радова и надзор на рестаурацији зграде Београдске задруге у Belgrade Waterfront Sales centar и пројекат адаптације ентеријера у фазама, 2014-2023.
 • Стручни надзор над извођењем радова ревитализације уличне фасаде Етнографског музеја у Београду и Елаборат реконструкције осветљења изложбеног простора, 2021-2022.
 • Дизајн, избор намештаја и опреме и пројекат ентеријера BW Sales center и Experience room у BW Residence кули у Београду, продајног простора у ТЦ Галерија, као и продајних киоска Hub 1, Сава променада и Hub 3, Сава парк у Београду, 2019-2022.
 • Консултантске активности на пројектима ентеријера, летње сцене и баште Београдског Драмског позоришта у Београду, 2019-2022.
 • Коаутор идејног решења ентеријера за објекат Централноафричке банкарске комисије Cobac у Либревилу, Габон, 2022.
 • Дизајн намештаја и пројекат адаптације ентеријера продавнице деликатеса Моја прича у Београду, 2021.
 • Пројекат адаптације, реконструкције и доградње ресторана Руски цар у Београду, 2019-2020.
 • Руковођење пројектима и пројекти ентеријера пословница банака (Addiko, Raiffeisen, Војвођанске банке) и управне зграде Addiko банке у Београду, 2008-2020.
 • Пројекат адаптације ентеријера British American Tobacco пословног простора, Atrium i Navigator Building у Београду, 2008 и 2017.
 • Пројекат архитектуре и ентеријера, избор намештаја и пројектантски надзор над извођењем радова ресторана Саванова на Савском шеталишту у Београду, 2015.
 • Пројекти ентеријера у Блуе центар згради за више пословних простора (Европска банка за обнову и развој, Савет Европе, Euronet Services, ACNielsen, Maquet, Business Outsourcing Services… ), 2011-2015.
 • Пројекти архитектуре и ентеријера фудбалских стадиона и хотела, праћење радова и надзор за Афрички куп нација 2012. године у Габону, 2009-2012.
 • Пројекат реконструкције ентеријера сале за венчања и пројекат реконструкције приземља и свечане сале Општине Стари Град у Београду, 2005-2007.

Тренутно је ангажована на предметима:
Простор и облик
Обликовање ентеријера
Обликовање сцене