др Богдан С. Мирковић

Избор у звање : 2019. Рачунарски факултет, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Информационе технологије

Докторат: 2016. Факултет за информационе технологије СПУ

Магистарска теза: 2001. Факултет за информационе технологије СПУ

Диплома: 1999. Војнотехничка академија Војске Југославије – Смер службе информатике

Основно и средњешколско образовање завршава у Бијељини а затим уписује Војнотехничку академију ВЈ у Беогаду – Смер Службе информатике коју завршава 1999.године. Прво запослење добија као Начелник Центра за аутоматизовану обраду података Логистичке базе у ВРС а затим прелази на место Начелника Одсека Информатике у 3.К ВРС радећи на увођењу нових информационих система у војсци. 2001.године запошљава се у привредној организацији у пољопривредној и прехрамбеној индустрији на месту програмера а затим и на местима помоћника директора за логистику и организацију информационог система те директора организације. За постигнуте резултате добија награду Најбољи директор у РС. У периоду 2007-2011 изабран је за члана Одбора за ревизију банке а 2016. изабран је за члана Привредног савета града. Пословима консултовања на увођењу ИТ у пословању и реинжењерингу пословних процеса применом ИТ радио је у више десетина привредних субјеката, образовних институција и јавних установа. Као вођа пројектног тима, радио је на увођењу информационог система у установама за извршење кривичних санкција РС. Учествовао је припреми више стратегија развоја и законских и подзаконских аката. Добитник је Сребреног ордена за заслуге од стране ЛС РС.
На високошколским установама ради од 2003.године као демонстратор, асистент и виши асистент на предметима Основе рачунарске технике, Основе програмирања, Алгоритми и структуре података а након избора у звање доцента и као одговорни наставник на предмету Базе података. Аутор је око 50 научних радова објављених у научним часописима и на конференцијама.

1.Pilipović D., Mirković B., ”E-democracy concept – basis and/or enhancement of digital organization of society”, Economics Vol. 3, No.1, Oikos Institut, Bijeljina, 2015., стр 149-161

2.Mirković B., Erić B. ”Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima zaposlenih u zatvorskom sistemu”, Zbornik radova sa XVII naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost, Univerzitet Crne Gore, стр 96-99, Podgorica, 2012.

3.Mirković B., ”Metodološki okvir analize zainteresovanih strana u projektima razvoja međuorganizacionih informacionih sistema”, Zbornik radova sa naučnog skupa Infoteh – Jahorina 2013, Vol 12, str 578-582, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2013.godina

4.Mirkovic B., Vidovic D., Eric B., ”E-learning in the field of hunting”, 15th International conference CTTH 2013, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia, 2013, str: 422-430,

5.B. Mirković, D. Vidović ”Methodology Framework for Stakeholder Analysis in the Projects of Information System Development ”, International Scientific Conference UNITECH, Gabrovo, Bulgaria, 2014

6.Mirković B. ”Dijeljenje i integracija informacija u lovstvu”, Zbornik radova Departmana za turizam, ugostiteljstvo i hotelijerstvo br. 40, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, стр 162-171, Novi Sad, 2011.

7.Mirković B., ”Kriterijumi za mjerenje uspješnosti informacionih sistema”, Zbornik radova sa XIX naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2014., str 139-142

8.Mirković B., ”Odnos organizacione kulture i bezbjednosti informacionog sistema organizacije”, Zbornik radova sa naučnog skupa Infoteh – Jahorina 2015, Vol 14, str 475-480, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015

9.Mirković B., ”Conceptual Framework and Implementation Challenges of Modern Game Management Information System”, 16th International conference CTTH 2015, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia, 2015.

10.Mirković B. ”Organizacija edukacije softverskog inženjera”, Zbornik radova 4. Nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2017, Fakultet tehničkih nauka Čačak, 2017. стр. 203-210

6063-dr-bogdan-mirkovic